Bilanțul proiectelor demarate în anul 2017 de către Primăria Baciu


foto: Cluj Manifest

Anul 2017 a adus demararea mai multor proiecte menite să modernizeze comuna Baciu. În timp ce unele au fost finalizate, altele se află încă în desfășurare. Primăria Baciu a făcut publică lista finanțărilor obținute de-a lungul celor 12 luni.

Una dintre cele mai importante surse de finanțare este Guvernul României. În vara lui 2017 acesta a anunțat alocarea sumei de aproximativ 20,2 milioane de lei pentru obiective de dezvoltare și modernizare a comunei, alocare care s-a făcut prin Programul Național de Dezvoltare Locală:

 • înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești și stație de epurare în localitatea Popești: 5,665,478.00 lei,
 • rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu: 10,048,906.00 lei,
 • construire grădiniță în comuna Baciu: 4,536,069.37 lei.

Potrivit autorităților locale, se așteaptă verificarea tehnică a proiectelor și semnarea contractului de finanțare și abia apoi se va putea intra în posesia banilor.

Totodată, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Primăria Baciu a primit finațare pentru următoarele proiecte:

 • modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Baciu, județul Cluj – finanțare 4,128,034.00 lei fără TVA,
 • modernizarea Rețelei Rutiere de Străzi în Comuna Baciu – finanțare 4,539,000.00 lei fără TVA.

Stadiul proiectelor majore demarate în 2017 de Primăria Baciu:

 Fonduri Europene:

 • modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Baciu, judetul Cluj – evaluarea ofertelor este finalizată, câștigător a fost desemnat, dar s-a depus o contestație și nu se poate semna contractul. Se așteaptă decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Compania de Apă Someș SA:

 • lucrari de alimentare cu apă a localităților Mera, Suceagu și Rădaia, comuna Baciu – etapa a II-a – Conducte de distributie, judetul Cluj – licitația este încă în desfășurare. Puteți descărca Anunțul din SEAP.

Buget Local:

 • modernizare Strada Cheile Baciului – achiziție finalizată și contractul semnat, urmează execuția lucrărilor,
 • modernizare Strada Spitalului Tronsonul II, în Localitatea Suceagu – achiziție finalizată și contractul semnat, urmează execuția lucrărilor,
 • achiziționare mașină de măturat străzile Karcher MC 50 Adv,
 • reparații curente infrastructură pe strada Cantonului, a trotuarelor din parcul situat pe Str. Magnoliei Nr. 11,13,15 si pe aleea de la Poșta Baciu, a drumurilor deteriorate (prin plombări cu asfalt în Baciu, Mera, Suceagu și Popești și prin pietruire în Mera, Popești, Corușu și Suceagu),
 • marcaje rutiere în vederea trasării parcărilor din Localitatea Baciu,
 • introducere platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor: 4 containere 1.1 mc,
 • servicii de deratizare la punctele gospodărești și în zona blocurilor din Localitatea Baciu,
 • lucrări de reabilitare iluminat public în Localitățile Mera și Suceagu,
 • realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale din Anexa 1  în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT COMUNA BACIU,
 • amenajare trotuar și alee cu pavaj pe strada Bisericii Ortodoxe și pe Aleea Pescarilor în Comuna Baciu,
 • lucrări de renovare și reparații Școala Suceagu,
 • refacerea marcajelor longitudinale, a trecerilor de pietoni, evidențierea pragurilor de reducere a vitezei pe străzile din localitățile comunei Baciu,
 • studiu de fezabilitate pentru reglementarea circulatiei prin semaforizare in 4 intersecții si 4 treceri de pietoni,  amplasate pe strada Transilvaniei,
 • refacere acostament strada Poiana Cerbului 1516 ml,
 • construire zid de sprijin pe strada Cireșilor,
 • decolmatare șanț de scurgere pluvială pe strada Transilvaniei, 183 paraul Nadăș – 125 ml.,
 • reparații Cămin Cultural Popești,
 • amenajare parc de joacă la intersecția stăzilor Bisericii Ortodoxe cu Neptun,
 • conectarea apelor pluviale si menajere de pe strazile Cocorului, Mierlei, Ciocârliei, Meteor și Soarelui pe strada Planetelor cu canalizarea existentă pe strada Transilvaniei,
 • pietruirea curții Grădiniței din Baciu.

Leave a Reply

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close