Bilanțul proiectelor demarate în anul 2017 de către Primăria Baciu


foto: Cluj Manifest

Anul 2017 a adus demararea mai multor proiecte menite să modernizeze comuna Baciu. În timp ce unele au fost finalizate, altele se află încă în desfășurare. Primăria Baciu a făcut publică lista finanțărilor obținute de-a lungul celor 12 luni.

Una dintre cele mai importante surse de finanțare este Guvernul României. În vara lui 2017 acesta a anunțat alocarea sumei de aproximativ 20,2 milioane de lei pentru obiective de dezvoltare și modernizare a comunei, alocare care s-a făcut prin Programul Național de Dezvoltare Locală:

 • înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești și stație de epurare în localitatea Popești: 5,665,478.00 lei,
 • rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu: 10,048,906.00 lei,
 • construire grădiniță în comuna Baciu: 4,536,069.37 lei.

Potrivit autorităților locale, se așteaptă verificarea tehnică a proiectelor și semnarea contractului de finanțare și abia apoi se va putea intra în posesia banilor.

Totodată, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Primăria Baciu a primit finațare pentru următoarele proiecte:

 • modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Baciu, județul Cluj – finanțare 4,128,034.00 lei fără TVA,
 • modernizarea Rețelei Rutiere de Străzi în Comuna Baciu – finanțare 4,539,000.00 lei fără TVA.

Stadiul proiectelor majore demarate în 2017 de Primăria Baciu:

 Fonduri Europene:

 • modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Baciu, judetul Cluj – evaluarea ofertelor este finalizată, câștigător a fost desemnat, dar s-a depus o contestație și nu se poate semna contractul. Se așteaptă decizia Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.

Compania de Apă Someș SA:

 • lucrari de alimentare cu apă a localităților Mera, Suceagu și Rădaia, comuna Baciu – etapa a II-a – Conducte de distributie, judetul Cluj – licitația este încă în desfășurare. Puteți descărca Anunțul din SEAP.

Buget Local:

 • modernizare Strada Cheile Baciului – achiziție finalizată și contractul semnat, urmează execuția lucrărilor,
 • modernizare Strada Spitalului Tronsonul II, în Localitatea Suceagu – achiziție finalizată și contractul semnat, urmează execuția lucrărilor,
 • achiziționare mașină de măturat străzile Karcher MC 50 Adv,
 • reparații curente infrastructură pe strada Cantonului, a trotuarelor din parcul situat pe Str. Magnoliei Nr. 11,13,15 si pe aleea de la Poșta Baciu, a drumurilor deteriorate (prin plombări cu asfalt în Baciu, Mera, Suceagu și Popești și prin pietruire în Mera, Popești, Corușu și Suceagu),
 • marcaje rutiere în vederea trasării parcărilor din Localitatea Baciu,
 • introducere platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor: 4 containere 1.1 mc,
 • servicii de deratizare la punctele gospodărești și în zona blocurilor din Localitatea Baciu,
 • lucrări de reabilitare iluminat public în Localitățile Mera și Suceagu,
 • realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastrale din Anexa 1  în vederea înscrierii imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, aparținând UAT COMUNA BACIU,
 • amenajare trotuar și alee cu pavaj pe strada Bisericii Ortodoxe și pe Aleea Pescarilor în Comuna Baciu,
 • lucrări de renovare și reparații Școala Suceagu,
 • refacerea marcajelor longitudinale, a trecerilor de pietoni, evidențierea pragurilor de reducere a vitezei pe străzile din localitățile comunei Baciu,
 • studiu de fezabilitate pentru reglementarea circulatiei prin semaforizare in 4 intersecții si 4 treceri de pietoni,  amplasate pe strada Transilvaniei,
 • refacere acostament strada Poiana Cerbului 1516 ml,
 • construire zid de sprijin pe strada Cireșilor,
 • decolmatare șanț de scurgere pluvială pe strada Transilvaniei, 183 paraul Nadăș – 125 ml.,
 • reparații Cămin Cultural Popești,
 • amenajare parc de joacă la intersecția stăzilor Bisericii Ortodoxe cu Neptun,
 • conectarea apelor pluviale si menajere de pe strazile Cocorului, Mierlei, Ciocârliei, Meteor și Soarelui pe strada Planetelor cu canalizarea existentă pe strada Transilvaniei,
 • pietruirea curții Grădiniței din Baciu.

Leave a Reply